grupa 1 – Polska, Ukraina i Anglia

Pierwsza grupa biorąca udział w projekcie to trio!

Pani Agata ze szkoły podstawowej numer 12 w Mikołowie wysyłała listy do dwóch szkół za granicą. Opiekunami w dwóch szkołach polonijnych są pan Włodzimierz z gimnazjum na Ukrainie i pani Agata z Essex w Anglii.


Szkoła Podstawowa numer 12 w Mikołowie


Gimnazjum Sarnenskie na Ukrainie


szkoła polonijna z Essex


Bardzo dziękuję za piękną realizację projektu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *